Skip to main content

Firmy z UE otrzymują zielone światło, aby przesyłać prywatne dane do Izraela

Europejskie firmy mogą teraz przesyłać dane osobowe do Izraela, po tym jak Komisja Europejska uznała swoje przepisy dotyczące ochrony danych na równi z prawem Unii Europejskiej.

Po opublikowaniu decyzji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w zeszłym tygodniu UE firmy mogą teraz przesyłać dane do firm izraelskich, nie żądając żadnych dodatkowych gwarancji. Viviane Reding, komisarz ds. Sprawiedliwości, orzekła w październiku zeszłego roku, że "obowiązujące w Izraelu standardy ochrony danych osobowych obejmują wszystkie podstawowe zasady niezbędne do zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych w zautomatyzowanych bazach danych."

Tylko sześć innych podmiotów korzysta ten status z UE - Szwajcaria, Argentyna, Guernsey, Wyspa Man, Jersey i Kanada. Dane można również przesłać do organizacji w Stanach Zjednoczonych, jeśli wykupią one zasady ochrony prywatności "Safe Harbor" Departamentu Handlu USA.

Ochrona danych i prywatność w Izraelu jest nadzorowana przez izraelski urząd ds. Prawa, informacji i technologii (ILITA) oraz niezależne organ nadzorujący, który może prowadzić dochodzenia i interweniować w każdym przypadku, w którym podejrzewa się naruszenie przepisów.

Kraje europejskie mogą również odmówić udzielenia informacji, jeżeli "istnieje znaczne prawdopodobieństwo naruszenia norm ochrony, ciągłe przekazywanie danych spowodowałoby bezpośrednie ryzyko poważna szkoda dla osób, których dane dotyczą, a właściwe organy w państwie członkowskim dołożyły odpowiednich starań, aby zapewnić stronie odpowiedzialnej za przetwarzanie w państwie Izrael powiadomienie i możliwość udzielenia odpowiedzi. "

To nowe orzeczenie miało zastosowanie tylko do zautomatyzowanych baz danych i Europejskiej Grupy Roboczej Art. 29 ds. ochrony danych zachęciła władze izraelskie do przyjęcia dalszych przepisów ns, który rozszerzyłby prawodawstwo na ręczne bazy danych.

E.U. państwa członkowskie mają teraz trzy miesiące na zastosowanie się do tej decyzji.

Śledź Jennifer na Twitterze na @BruselsGeek lub napisz wskazówki i komentarze na adres [email protected]