Skip to main content

Emulator kodu Matrix

Emulator Matrix Emulator jest łatwy w instalacji; po prostu kliknij dwukrotnie plik wykonywalny, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami instalacji. Można go również dostosować do własnych potrzeb: wybierając Ustawienia w oknie dialogowym Właściwości ekranu systemu Windows, możesz wybrać wyświetlanie cudzysłowów z filmu wraz z opadającym tekstem, przewracanie spadających glifów na orientację poziomą lub pionową, przyspieszenie lub zwolnienie szybkości przewijania, zmianę rozdzielczość ekranu i nie tylko.

- Kim Saccio-Kent