Skip to main content

SpyCatcher Express

Poza tym zawiera wiele innych narzędzi, taki jak Eksplorator systemu, który oferuje szczegółową listę wszystkich aplikacji działających w twoim systemie, a także składniki ActiveX i wtyczkę Internet Explorer. Zawiera również listę wszystkich programów uruchamianych podczas uruchamiania.

- Preston Gralla