Skip to main content

Opłaty za wyścigi Accenture, Cisco i Sun Still Face

Po ostatnich rozliczeniach przeprowadzonych przez Hewlett-Packard i EMC w długoletniej sprawie dotyczącej oszustw rządowych, trzy główne firmy informatyczne i konsultingowe wciąż są uwikłane w procesy sądowe wniesione przez dwóch byłych wtajemniczonych.

Skargi o powszechny odrzut Zgodnie z dokumentami sądowymi i prawnikiem dla demaskatorów, Normana Rille i Neala Robertsa, sędziowie IT współpracują z Accenture, Cisco Systems i Sun Microsystems. Rille, były menedżer Accenture, i Roberts, były partner w PricewaterhouseCoopers, złożyli pozwy sądowe w 2004 r. W Sądzie Rejonowym Stanów Zjednoczonych dla wschodniego Dystryktu Arkansas.

Obaj demaskatorzy twierdzili, że weszło w to kilku dostawców IT i integratorów systemów. - zawarło sojusznicze partnerstwo, które zapewniło formalny mechanizm zapewniający łapownictwo. Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych złożył wniosek o przyłączenie się do sprawy przeciwko HP, Sun i Accenture w kwietniu 2007 r.

Rille i Roberts twierdzą, że firmy IT zapłaciły firmom Accenture i innym integratorom systemów w zamian za preferencyjne traktowanie na kontrakty rządowe, integratorzy systemów byli praca nad lub w zamian za silne rekomendacje dla potencjalnych klientów rządowych.

Integratorzy systemów mają zapewniać obiektywną poradę agencjom rządowym, a przepisy umowne zabraniają integratorom systemów otrzymywania niczego cennego za polecanie zakupu produktów dostawcy, powiedział Ron Packard, prawnik firmy Rille and Roberts.

W sprawie HP Rille dowiedziała się o opłatach za odesłanie i specjalnych zniżkach od firmy HP na rzecz Accenture, powiedział Packard z kancelarii Packard, Packard and Johnson z Los Altos w Kalifornii. "Kiedy Rille porzucił pracę w Accenture, zabrał ze sobą ponad 700 000 stron dokumentów, z których wiele dotyczy HP" - powiedział.

HP załatwił sprawę i kolejną skargę umowną wniesioną przez DOJ poprzez wyrażenie zgody na zapłatę 55 mln USD, agencja ogłosiła w poniedziałek. W maju EMC zgodziła się zapłacić rządowi Stanów Zjednoczonych 87,5 miliona dolarów, aby uregulować podobne opłaty.

HP zaprzeczył jakimkolwiek nadużyciom, ale powiedział, że "było to w najlepszym interesie naszych interesariuszy, aby rozwiązać tę sprawę", oświadczyła firma w oświadczeniu.

Computer Sciences zgodziło się zapłacić 1,4 miliona dolarów na rozstrzygnięcie sprawy w maju 2008 r. W sierpniu 2007 r. IBM zgodził się zapłacić nieco poniżej 3 milionów USD, a PricewaterhouseCoopers zgodził się zapłacić 2,3 miliona USD na rozstrzygnięcie podobnych skarg.

Przedstawiciel Cisco odmówił komentarza w sprawie obecnej

Accenture uważa, że ​​nie zrobił nic złego, powiedział rzecznik Jim McAvoy. "Accenture jest przekonany, że umowy sojuszu z zewnętrznymi dostawcami są odpowiednie i zgodne z prawem", powiedział. "Rząd wiedział o związkach sojuszniczych w branży IT, o których szeroko informowano w prasie branżowej, a sam Accenture ujawnił w propozycjach fakt, że zawarł umowy sojusznicze z dostawcami IT."

Firma "broni naszej pozycji energicznie i spodziewaj się zwycięstwa "- dodał.

Przedstawiciele macierzystej firmy Sun, Oracle, nie odpowiedzieli na prośbę o komentarz w sprawie. Ale Sun, we wtorek, złożył odpowiedź na zmienioną skargę, przy czym firma zaprzeczyła większości zarzutów wniesionych przez Rille'a i Robertsa.

Podczas gdy Sun wpłacał tzw. Opłaty od wpływów do integratorów systemów lub odsprzedawców, firma "zaprzecza, że dokonywał jakichkolwiek płatności mających na celu niewłaściwy wpływ na wybór klienta Sun przez firmę rządową ", napisali prawnicy firmy Sun we wtorek.

Prawnicy Sun zakwestionowali zarzuty, że firma nie ujawniła rządowi Stanów Zjednoczonych swoich płatności na rzecz integratorów systemów i odsprzedawców. "Nie tylko programy resellerów i rabatów Sun były dobrze znane rządowi, ale rząd zachęcił firmę Sun do spłacania rabatów, rabatów i innych wynagrodzeń od dystrybutorów ... w celu promowania konkurencji cenowej i lepszych cen dla rządu USA" - napisali prawnicy Sun.

Wcześniej w sierpniu sędzia William Wilson Jr. w Arkansas zaprzeczył wnioskowi Sun o odrzucenie sprawy.

Accenture, Cisco i Sun przeprowadzili w tej sprawie ugody, powiedział Packard, prawnik Rille i Roberts. "Accenture może bardzo dobrze przejść do procesu, a my mamy zespoły zbierające wiele dowodów na to," powiedział.

Zgodnie z amerykańską Ustawą o fałszywych roszczeniach, demaskatorzy mogą zebrać procent - zwykle pomiędzy 15 a 30 procent - wpływów rząd USA odzyskuje w procesach sądowych dotyczących nieuczciwych płatności z funduszy rządowych.

Grant Gross obejmuje politykę technologiczną i telekomunikacyjną w rządzie USA za IDG News Service . Śledź Grant na Twitterze na GrantusG. Adres e-mail Granta to [email protected]