Skip to main content

ActiveState Przygotowuje Pythona do baz danych

ActiveState zaktualizował swoje dystrybucje Pythona język programowania, aby zapewnić programistom łatwiejszy dostęp do baz danych, a także nowe sposoby tworzenia interfejsów graficznych (graficznych interfejsów użytkownika), firma ogłosiła w środę.

Aktualizacja ActivePython oferuje także programistom możliwość tworzenia bezpiecznych połączeń z bazami danych i Internetem usługi, wykorzystujące moduły kryptograficzne oparte na OpenSSL i M2Crypto.

Te nowe pakiety będą zawarte w firmowych ActivePython Business, Enterprise i OEM Editions, które są dostępne dla deweloperów w przedsiębiorstwach.

Stworzony przez Guido van Rossuma do skryptu rutyny zadania administrowania systemem, Python jest szeroko stosowanym językiem programowania open-source, często chwalonym za łatwość obsługi.

ActiveState's v Wersje językowe są teraz wyposażone w wiele złącz baz danych, z których programiści mogą korzystać, aby ich programy wchodziły w interakcję z bazami danych, w szczególności MySQL, PostGres i Oracle.

Oprogramowanie zawiera także zestaw narzędzi ułatwiających programistom tworzenie interfejsów GUI. Jeden zestaw narzędzi, PyQt, umożliwia programiście renderowanie interfejsów z wieloplatformową platformą QT, która jest używana w Google Earth i na pulpicie KDE Linux. Zawiera 300 klas i ponad 5750 funkcji i metod. Nowa wersja zawiera także pakiety GUI wxPython i Tkinter.

Podobnie jak wiele pakietów zawartych w dystrybucjach ActiveState, biblioteki te są swobodnie dostępne do pobrania, jednak ActiveState je kompiluje i integruje, aby były gotowe do użycia, gdy oprogramowanie jest zainstalowane. Udostępniane są również komercyjne wsparcie.

Wcześniej w tym roku ActiveState zaktualizowało ActivePython z wieloma bibliotekami matematycznymi, aby lepiej wspierać przemysł finansowy.

Joab Jackson obejmuje oprogramowanie dla przedsiębiorstw i ogólne nowości technologiczne dla Serwis informacyjny IDG . Śledź Joaba na Twitterze na @Joab_Jackson. Adres e-mail Joaba to [email protected]