Skip to main content

Afryka poprowadzi świat w międzynarodowym popycie na przepustowość

Popyt w Afryce na łącza internetowe do reszty świata wzrośnie średnio o 51 procent rocznie do 2019 roku, wyprzedzając wszystkie inne regiony, zgodnie z prognozą firma badawcza Telegeografia.

Szybki wzrost gospodarczy i szersze wykorzystanie Internetu będą napędzać wzrost popytu, który zostanie zaspokojony głównie przez wykorzystanie niewykorzystanych mocy w istniejących kablach, według analityka Telegeography Erika Kreifeldta. Łącza naziemne są popytowo częściowo dlatego, że duża część Afryki nadal opiera się na satelicie, który jest dużo droższy niż połączenie przewodowe

Większość przepustowości Internetu między kontynentami zapewniają kable podmorskie budowane i finansowane przez grupy dostawców usług. . Z Afryki większość tych linków trafia do Europy. Inni przewoźnicy płacą za korzystanie z tych kabli i łączenie swoich klientów z Internetem. W niektórych częściach Afryki prowadzenie kabli od obszarów przybrzeżnych do wnętrza jest wyzwaniem, dlatego satelita pozostaje głównym źródłem Internetu, powiedział Kreifeldt.

[Więcej informacji: Najlepsze routery bezprzewodowe]

Pojemność międzynarodowych kabli lądujących na Afrykańskie wybrzeża to zaledwie ułamek dostępnej przepustowości między Europą, USA i Azją. Po siedmiu latach prognozowanych przez Telegeografię, od 2012 r. Do 2019 r. Afryka będzie miała 17,2 Tb / s (bitów na sekundę) łączy ze światem zewnętrznym. To już tylko 957 Gb / s w 2012 roku, ale według Telegeografii nadal będzie to około jedna czwarta międzynarodowych mocy w Ameryce Łacińskiej i mniej niż w Kanadzie.

Głód Internetu różni się w zależności od krajów afrykańskich. Oczekuje się, że do 2019 r. Zapotrzebowanie na przepustowość będzie rosnąć najszybciej w Angoli, na poziomie 71 procent rocznie; Tanzania, 68 procent; i Gabon, na 67 procent.

W ciągu ostatnich kilku lat w Afryce i na całym kontynencie zbudowano wiele nowych kabli, co zapewnia dostawcom usług nadwyżki światłowodów, które można włączyć w razie potrzeby, powiedział Kreifeldt. Ponieważ to włókno się rozjaśnia, a podaż rośnie, ceny powinny spaść na przedsiębiorstwa i innych użytkowników w krajach afrykańskich, powiedział.

Jednak ze względu na względny niedobór, dana przepustowość między Afryką a Europą kosztuje około 10 razy tyle jako tego samego rozmiaru połączenie między Europą i Ameryką Północną, powiedział. Zaletą przepustowości w Afryce nie jest zmniejszenie tej luki.

Podczas gdy Afryka będzie rosła, popyt na międzynarodowe łącza sieciowe wzrośnie w szybkim tempie we wszystkich częściach świata, mówi Telegeography. Projekt przewiduje, że Ameryka Łacińska i Bliski Wschód będą rosnąć w tempie 37 procent rocznie, podczas gdy Azja przekroczy 30 procent, a nawet Europa i Ameryka Północna, najlepiej obsługiwane i najwolniej rozwijające się regiony, zwiększą przepustowość o prawie 30 procent rocznie.

Według Banku Światowego w Afryce znajdują się jedne z najszybciej rozwijających się gospodarek świata, w tym Etiopia, Wybrzeże Kości Słoniowej i Rwanda. W kwietniu bank prognozuje średni roczny wzrost o ponad 5 procent w Afryce subsaharyjskiej do roku 2015.